MS Teams - CODZIENNA PRACA

W tej części znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące codziennej pracy z MS Teams, począwszy od instalacji programu, logowania i wylogowania z programu, zmiany konta, przygotowania Teams do pracy z klasą, konfiguracji programu do własnych ustawień, zmiany uprawnień uczniów w programie i zespołach klasowych, używania narzędzi do komunikacji z innymi, kończąc na zmianie zakwasowych ustawień programu, jak choćby blokowanie czatów dla uczniów.
video_library Ilość lekcji: 46
access_time Czas: 1,2 godziny

Lekcja 1

Instalacja Teams

access_time Czas lekcji: 1 min
Film pokazuje jak pobrać program instalacyjny Teams i go zainstalować.

Lekcja 2

Logowanie do programu Teams

access_time Czas lekcji: 2 min
Film pokazuje, jak się zalogować i wylogować z Teams. Pamiętaj, że jeżeli pracujesz na komputerze, z którego korzystają inne osoby zawsze wyloguj się z programu po zakończonej pracy, dzięki temu masz pewność, że nikt inny nie będzie miał dostępu do twojego konta. Zwróć uwagę, że wyłączenie programu nie powoduje wylogowania z niego. Wylogowanie i logowanie są też przydatne w sytuacji, kiedy chcesz zmienić swoje konto na inne, np. aby wejść na konto z innej szkoły.

Lekcja 3

Logowanie do Teams przez przeglądarkę

access_time Czas lekcji: 4 min
Film opisuje, jak zalogować się do Teams z użyciem przeglądarki internetowej i konta Office 365. Pamiętaj, że najlepszym sposobem użytkowania Teams jest jego zainstalowanie na komputerze, jeżeli zdecydujesz się na jego uruchomienie w przeglądarce, użyj w tym celu MS Edge lub Google Chrome. Uruchomienie Teams w innych przeglądarkach internetowych może powodować problemy w jego działaniu.

Lekcja 4

Prawidłowe zamknięcie oraz wylogowanie z programu Teams

access_time Czas lekcji: 2 min
Film opisuje w jaki sposób wylogować się z Teams i go zamknąć. Jest to ważne wszędzie tam gdzie z komputera korzystają inne osoby, lub kiedy chcemy zmienić konto na jakim pracujemy w Teams.

Lekcja 5

Wylogowanie z Teams w przeglądarce

access_time Czas lekcji: 1 min
Film prezentuje w jaki sposób właściwie wylogować się z Teams kiedy jest uruchomiony w przeglądarce internetowej.

Lekcja 6

Zmiana konta szkoły w Teams

access_time Czas lekcji: 2 min
W filmie dowiesz się, jak zmienić konto w Teams, np. na konto z innej szkoły lub innego użytkownika.

Lekcja 7

Tworzenie zespołu klasowego i wybór jego rodzaju

access_time Czas lekcji: 4 min
Film prezentuje, jak założyć zespół klasowy, opisuje też typy zespołów klasowych jakie są do wyboru. Pokazano też w jaki sposób nazwać taki zespół klasowy oraz jak dodać do niego uczniów i nauczycieli.

Lekcja 8

Dodawanie i usuwanie uczniów i nauczycieli w zespołach klasowych

access_time Czas lekcji: 2 min
Z filmu dowiesz się jak w utworzonym wcześniej zespole klasowym dodawać i usuwać uczniów i nauczycieli.

Lekcja 9

Dołączanie do zespołu po wpisaniu kodu zespołu

access_time Czas lekcji: 0 min
Film opisuje w jaki sposób dołączyć do zespołu klasowego za pomocą kodu dostępu. Dowiesz się jak użyć wygenerowany w zespole klasowym kod.

Lekcja 10

Zmiana ikony zespołu

access_time Czas lekcji: 2 min
Z filmu dowiesz się, jak zmienić ikonę dla zespołu klasowego np. na taką, która tematycznie będzie odpowiadać przedmiotowi jakiego dotyczy, bądź własną grafikę.

Lekcja 11

Zmian uprawnień użytkowników w zespole klasowym

access_time Czas lekcji: 2 min
Film opisuje, jak zmienić uprawnienia uczestników zespołu klasowego, np. z wściela (nauczyciela) na członka (ucznia) lub odwrotnie. Jest to przydatne np. podczas usuwania z zespołu nauczyciela lub jeżeli omyłkowo wprowadziliśmy nauczyciela do zespołu klasowego jako ucznia.

Lekcja 12

Ustawienia wzmianek w zespole

access_time Czas lekcji: 0 min
Wzmianka w konwersacji to sposób na przyciągnięci czyjejś uwagi w czacie. Wzmiankować możemy osoby lub zespoły. Jak to działa? Bardzo prosto, w polu wiadomości w konwersacji wpisz @ następnie nazwę użytkownika, może to być uczeń lub nauczyciel, następnie po spacji wpisz wiadomość i wyślij ją. Osoba o której wzmiankujesz dostanie powiadomienie w swoim kanale Aktywność. W tym filmie dowiesz się jak używać wzmiankowania oraz jak je odczytać.

Lekcja 13

Włączenie i wyłącznie kodu dostępu do zespołu

access_time Czas lekcji: 1 min
Kod dostępu do zespołu klasowego stosujemy wtedy, kiedy chcemy dać możliwość dołączenia innym do takiego zespołu poprzez podanie tego kodu. Osoba, która go użyje zostaje automatycznie dodana do tego zespołu klasowego którego kod użyje. Kod stosujemy głównie w zespołach, do których chcemy dać dość swobodny dostęp, np. dotyczący kółek hobbistycznych i raczej nie stosujemy w zespołach klasowych przeznaczonych dla konkretnej klasy i jej przedmiotu, ponieważ każda osoba dysponująca tym kodem będzie mogła dołączyć do takiego zespołu klasowego nawet spoza klasy. Film prezentuje jak taki kod włączyć, tworzyć nowy, jak go wyłączyć.

Lekcja 14

Blokowanie używania animowanych grafik

access_time Czas lekcji: 0 min
Jeżeli chcesz wyłączyć używanie przez uczniów w czatach w zespołach klasowych animowanych grafik, czyli takich które się ruszają, pokazują krótkie animacje (to tak zwane śmieszne rzeczy), możesz to zrobić w sposób jaki opisuje ten film.

Lekcja 15

Zmiana ustawień tagów w zespole

access_time Czas lekcji: 0 min
Tagi to tak zwane znaczniki, dzięki nim możesz opisywać osoby, grupy lub zespoły. Używając tagów możesz wysyłać za ich pomocą informację które dostaną wszyscy oznaczeni takim tagiem, np., jeżeli tagiem "fizyka" oznaczysz wszystkie zespoły klasowe obejmujące taki przedmiot, i wyślesz wiadomość: @fizyka przypominam o konkursie fizycznym, ta wiadomość trafi do wszystkich zespołów klasowych oznaczonych takim właśnie tagiem. W tym filmie dowiesz się jak zmienić ustawiania tagów w zespole - kto może je nadawać i zmieniać.

Lekcja 16

Dodawanie kanałów standardowych w zespole klasowym

access_time Czas lekcji: 1 min
Kanał w zespole klasowym to doskonały sposób, aby wyodrębnić w takim zespole ważny temat lub podzielić klasę na grupy. Np. w klasach 1-3 można za ich pomocą "rozbić" poszczególne przedmioty (kanały standardowe), w klasach 4-8 podzielić klasę na grupy i przypisać do nich określone osoby (kanały prywatne). Kanały mogą być standardowe, czyli mają do nich dostęp wszyscy z tego zespołu klasowego lub prywatne - mają do nich dostęp tylko wyznaczone osoby z tego zespołu klasowego. W tym filmie dowiesz się jak w zespole klasowym dodać kanał standardowy.

Lekcja 17

Dodawanie kanałów prywatnych

access_time Czas lekcji: 1 min
Kanał w zespole klasowym to doskonały sposób, aby wyodrębnić w takim zespole ważny temat lub podzielić klasę na grupy. Np. w klasach 1-3 można za ich pomocą "rozbić" poszczególne przedmioty (kanały standardowe), w klasach 4-8 podzielić klasę na grupy i przypisać do nich określone osoby (kanały prywatne). Kanały mogą być standardowe, czyli mają do nich dostęp wszyscy z tego zespołu klasowego lub prywatne - mają do nich dostęp tylko wyznaczone osoby z tego zespołu klasowego. W tym filmie dowiesz się jak w zespole klasowym dodać kanał prywatny.

Lekcja 18

Blokada wiadomości od uczniów

access_time Czas lekcji: 0 min
Jeżeli chcemy aby w kanale ogólnym zespołu klasowego pojawiały się tylko wiadomości wpisywane przez nauczyciela, możemy wyłączyć uczniom możliwość ich wpisywania w tym miejscu. Dzięki temu w pełni kontrolujemy pojawiające się tam treści. Jak to zrobić dowiesz się tego filmu.

Lekcja 19

Zmian powiadomień z kanału ogólnego

access_time Czas lekcji: 0 min
Powiadomienia kanału to nic innego jak informacje o nowych wiadomościach, odpowiedziach i wzmiankach w kanale. Powiadomienia mogą być pokazywane w kanale, w banerze (okienko powiadomień które będzie pojawiać się w dolnym prawym narożniku ekranu), lub może zostać wyłączone. Powiadomienia możemy ustawiać w każdym kanale indywidualnie. Jak to zrobić w kanale ogólnym pokazuje ten film.

Lekcja 20

Zmiana powiadomień kanał standardowy

access_time Czas lekcji: 2 min
Powiadomienia kanału to nic innego jak informacje o nowych wiadomościach, odpowiedziach i wzmiankach w kanale. Powiadomienia mogą być pokazywane w kanale, w banerze (okienko powiadomień które będzie pojawiać się w dolnym prawym narożniku ekranu), lub może zostać wyłączone. Powiadomienia możemy ustawiać w każdym kanale indywidualnie. Jak to zrobić w kanale standardowym pokazuje ten film.

Lekcja 21

Ukrywanie i odkrywanie kanału

access_time Czas lekcji: 0 min
Jeżeli zespół klasowy posiada dodatkowe kanały, których nie używamy w razie konieczności możemy je ukryć. Ukryte kanały znajdują się w grupie "ukryte kanały" pod kanałek ogólnym zespołu klasowego i w każdej chwili możemy je podejrzeć lub odkryć te które są nam potrzebne. Jak to zrobić pokazuje ten film.

Lekcja 22

Ograniczenie wpisów w kanałach standardowych dla uczniów

access_time Czas lekcji: 1 min
Możemy blokować lub ograniczać wpisywanie wiadomości przez uczniów w kanałach standardowych które zostały dodane w zespole klasowym. Aby to zrobić, w wybranym kanale standardowym powinniśmy włączyć moderację. W takim przypadku nowe wiadomości będą mogły być wpisywane tylko przez moderatora, a uczniowie będą mogli odpowiadać na takie wiadomości lub mieć zablokowaną taką możliwość. Moderatorami mogą zostać wskazani nauczyciele lub uczniowie. Jak to zrobić pokazuje ten film.

Lekcja 23

Ustalanie moderatorów kanału

access_time Czas lekcji: 1 min
Moderator w kanale standardowym to osoba, która ma możliwość wpisywania nowych wiadomości w kanale, pozostałe osoby (uczniowie) nie będą miały takiej możliwości, co najwyżej będą mogły udzielać odpowiedzi na wiadomości moderatora. Moderatorem może zostać nauczyciel lub uczeń. Jak ustalić moderatora kanału możesz zobaczyć w tym filmie.

Lekcja 24

Zmian nazwy kanału

access_time Czas lekcji: 1 min
Jeżeli zaistnieje konieczność, istnieje możliwość zmiany nazwy kanału, np. zmiana opisu jego przeznaczenia. Możemy zmieniać nazwy kanałów które zostały dodane, nie zmienimy nazwy kanału ogólnego. Jak zmienić nazwę kanału pokazuje ten film.

Lekcja 25

Usuwanie kanału

access_time Czas lekcji: 0 min
W zespole klasowym możemy usuwać kanały które zostały w nim dodane. Możemy to zrobić w przypadku, kiedy taki kanał nie jest nam już potrzebny. Po jego usunięciu wszystkie konwersacje zostają trwale usunięte, pliki będą zachowane w SharePoint. Nie można usunąć kanału ogólnego. Jak to usunąć kanał pokazuje ten film.

Lekcja 26

Dodawanie i usuwanie uczniów w kanale prywatnym

access_time Czas lekcji: 2 min
Jeżeli pojawi się konieczność możemy w dowolnej chwili w kanale prywatnym dodawać lub usuwać uczniów, np. dodać nowego ucznia korzystającej z tego kanału prywatnego przypisanego do grupy w klasie. Jak to zrobić opisuje ten film.

Lekcja 27

Ograniczenie wpisywania wiadomości przez uczniów w kanale prywatnym.

access_time Czas lekcji: 1 min
W tej lekcji dowiesz się w jaki sposób można ograniczyć uczniom wpisywanie wiadomości w kanale prywatnym. Ograniczenia takie w tego typu kanale są ograniczone, nie możemy zupełnie zablokować wpisywania w nich wiadomości przez uczniów, możemy jedynie nieco je ograniczyć, np. zablokować możliwość ich edycji, usuwania oraz możliwość umieszczania w konwersacjach tzw. śmiesznych rzeczy, czyli animowanych grafik lub memów.

Lekcja 28

Usuwanie i przywracanie zespołu klasowego

access_time Czas lekcji: 1 min
Film opisuje w jaki sposób można usunąć i przywrócić zespół klasowy w Teams. Pamiętaj, że aby to zrobić musisz być właścicielem takiego zespołu klasowego. Po jego usunięciu masz 30 dni na przywrócenie.

Lekcja 29

Opuszczanie zespołu klasowego

access_time Czas lekcji: 1 min
Z filmu dowiesz się jak można opuścić zespół klasowy. Mogą to zrobić tylko osoby dodane do zespołu jako właściciele (nauczyciel), nie mogą tego zrobić samodzielnie uczniowie. Jeżeli jesteś ostatnim nauczycielem w zespole, nie będziesz mógł go opuścić.

Lekcja 30

Usuwanie nauczycieli z zespołu klasowego

access_time Czas lekcji: 1 min
Z filmu dowiesz się jak usunąć nauczyciela z zespołu klasowego. Jest to przydatne w sytuacji, kiedy inny nauczyciel został dodany do tego zespołu na omyłkowo lub jakiś czas, np. czas zastępstwa. Usunięty nauczyciel nie będzie już widział tego zespołu klasowego. Aby usunąć innego nauczyciela musisz być właścicielem zespołu klasowego, nauczyciela nie może usunąć uczeń.

Lekcja 31

Usuwanie uczniów z zespołu klasowego

access_time Czas lekcji: 1 min
W filmie dowiesz się w jaki sposób usunąć z zespołu klasowego uczniów. Jest to przydane w sytuacji kiedy uczeń opuszcza wybrany zespół klasowy. Aby móc to zrobić, musisz być właścicielem zespołu klasowego (nauczycielem), uczniowie nie mogą usuwać innych uczestników zespołu klasowego.

Lekcja 32

Wyciszenie czyli blokowanie możliwości odpowiadania w konwersacjach uczniom

access_time Czas lekcji: 1 min
Z tego filmu dowiesz się w jaki sposób włączyć wyciszenie dla ucznia lub całej klasy. Wyciszenie to zablokowanie uczniom aktywnego używania czatów. Po wyciszeniu uczeń lub uczniowie nie będą mogli pisać w konwersacjach w żadnym kanale w zespole klasowym, będą mogli je przeglądać.

Lekcja 33

Zmiana widoku zespołów klasowych – siatka, lista

access_time Czas lekcji: 1 min
W tym filmie dowiesz się jak zmienić widok, czyli układ zespołów klasowych w Teams. Do wyboru są dwa widoki - układ siatki i układ listy. Po wejściu do zakładki Zespoły w układzie siatki, będą widoczne duże ikony (kafelki) z odkrytymi zespołami klasowymi do których masz dostęp. Można je dowolnie układać między sobą przeciągając je myszką. Po wejściu do zespołu w takim układzie, z lewej strony ekranu będziemy widzieć nazwę zespołu klasowego oraz listę kanałów jakie się w nim znajdują. W tym widoku, aby zmienić zespół klasowy musimy przejść do listy zespołów klasowych. Po wejściu do zakładki Zespoły w układzie listy, będzie widoczna pełna lista odkrytych zespołów klasowych do których masz dostęp oraz ich kanały które można zwijać i rozwijać. Można zmieniać kolejność ułożenia zespołów klasowych między sobą przeciągając je myszką. W tym widoku aby zmienić zespół klasowy wystarczy kliknąć na jeden z widocznych na liście.

Lekcja 34

Nowa konwersacja, odpowiadanie w konwersacji

access_time Czas lekcji: 1 min
W tym filmie dowiesz się jak utworzyć nową konwersację zakładce Wpisy w kanale. Nowa konwersacja to stworzenie nowego wątku w czacie w wybranym kanale. Podczas rozmowy staraj się używać opcji odpowiedz, aby odpowiedzieć na toczącą się dyskusję. Nowy wątek to nowy temat rozmowy.

Lekcja 35

Formatowanie tekstu

access_time Czas lekcji: 1 min
W tym filmie dowiesz się, jak zmienić format wpisywanego tekstu podczas konwersacji. Podczas wpisywania wiadomości w czacie możesz formatować ją używając odpowiednich narzędzi, np. tekst możesz pogrubić, zmienić jego kolor lub rozmiar czcionki. Dzięki takim zabiegom sprawisz, że ważne treści będą łatwiejsze do "wyłapania". Jeżeli chcesz, aby treść bała bardzo wyraźnie wyróżniona, użyj w tym celu formatowania tekstu jako Ogłoszenie. Jak to zrobić jest opisane w innym filmie.

Lekcja 36

Dodawanie załączników

access_time Czas lekcji: 3 min
W tym filmie dowiesz się w jak dodać do konwersacji załączniki. Podczas rozmowy za pomoczą czatu w kanale, możesz dodawać do rozmowy dowolne załączniki. Podczas ich dodawania Teams może zapytać w gdzie chcesz je dodać w zakładce Pliki. jeżeli chcesz, aby uczniowie nie mogli ich zmieniać lub usuwać, wybierz folder Materiały z zajęć. Pamiętaj, aby tą metodą nie przekazywać uczniom zadań ani materiałów lekcyjnych. Zrób to za pomocą modułu Prace (zadania) lub zeszytu zajęć (zeszyt lekcyjny).

Lekcja 37

Dodawanie filmów z YouTuba bezpośrednio na czacie

access_time Czas lekcji: 1 min
W tym filmie dowiesz się, jak dodawać filmy z YouTube do bieżącej konwersacji. Dzięki temu, uczniowie będą mieli do niego dostęp podczas przeglądania czatów w tym kanale.

Lekcja 38

Tworzenie szybkiej ankiety na czacie - FORMS

access_time Czas lekcji: 2 min
W tym filmie dowiesz się jak podczas rozmowy w czacie wprowadzić szybką ankietę Forms. Taki sposób ankietowania pozwala na błyskawiczne zbieranie opinii lub informacji od uczniów np. podczas spotkania on-line. Ankieta może być anonimowa a wyniki na bieżąca będą pokazywane wszystkim w czacie bez konieczności odszukiwania ich w Forms.

Lekcja 39

Dodawanie pochwały na czacie

access_time Czas lekcji: 1 min
Z tego filmu dowiesz się jak wręczać uczniom tzw. pochwały. Pochwały to dodatkowy programik, którego zadaniem jest motywowanie uczniów. Za jego pomocą możemy im wręczać pochwały lub medale.

Lekcja 40

Dodawanie emotikonek bezpośrednie do wybranej odpowiedzi na czacie

access_time Czas lekcji: 1 min
Z tego filmu dowiesz się jak w konwersacji wstawić emotinkę. Emotina w Teams to tak zwane śmieszne rzeczy, są to ikony, małe grafiki, służące do ożywienia wpisów, nadania im emocji. Aby wstawić emotinę, wybierz jej ikonę pod paskiem wiadomości, następnie kliknij w wybraną grafikę, zostanie ona wstawiona w treść wiadomości.

Lekcja 41

Pobieranie plików i folderów

access_time Czas lekcji: 0 min
W tej części dowiadujemy się jak pobrać z Teams (w wersji na komputer) pliki i foldery, zarówno pojedynczo lub grupowo.

Lekcja 42

Tworzenie folderów i nowych dokumentów Office

access_time Czas lekcji: 1 min
Film opisuje w jaki sposób można tworzyć w Teams nowe foldery i dokumenty pakietu Office.

Lekcja 43

Otwieranie dokumentów Office w Teams

access_time Czas lekcji: 0 min
W tej części dowiesz się, w jaki sposób otwierać w Teams dokumenty takie jak Word, Excel PowerPoint, oraz dokumenty PDF. Pamiętaj, że w Teams dokument zamykasz klikając w przycisk Zamknij.

Lekcja 44

Przekazywanie plików

access_time Czas lekcji: 1 min
W tej części sprawdzamy jak przekazać czyli przesłać dokumenty z naszego komputera do folderu w zespole klasowym Teams. Dzięki temu plik z komputera w szybki sposób mogą znaleźć się w Teams w wybranym przez Cienie miejscu.

Lekcja 45

Przekazywanie folderów i podfolderów

access_time Czas lekcji: 1 min
Ta część pokazuje jak w szybki sposób przekazać do Teams cały folder wraz z jego zawartością. Takie rozwiązanie przyspiesza przekazywanie dużych ilości plików i folderów.

Lekcja 46

Wspólna praca na pliku

access_time Czas lekcji: 1 min
W tej lekcji dowiesz się jak pracować grupowo w jednym dokumencie Office, dokument może być edytowany przez kilka osób w tym samym czasie, dzięki czemu dokonane w nim zmiany są widoczne od razu dla pozostałych jego użytkowników.
close

Lekcja dobiegła końca

Podziel sie naszyn kursem z przyjaciółmi!


chevron_left
Instalacja Teams
Instalacja Teams

Film pokazuje jak pobrać program instalacyjny Teams i go zai...

Logowanie do programu Teams
Logowanie do programu Teams

Film pokazuje, jak się zalogować i wylogować z Teams. Pamięt...

Logowanie do Teams przez przeglądarkę
Logowanie do Teams przez przeglądarkę

Film opisuje, jak zalogować się do Teams z użyciem przegląda...

Prawidłowe zamknięcie oraz wylogowanie z programu Teams
Prawidłowe zamknięcie oraz wylogowanie z programu Teams

Film opisuje w jaki sposób wylogować się z Teams i go zamkną...

Wylogowanie z Teams w przeglądarce
Wylogowanie z Teams w przeglądarce

Film prezentuje w jaki sposób właściwie wylogować się z Team...

Zmiana konta szkoły w Teams
Zmiana konta szkoły w Teams

W filmie dowiesz się, jak zmienić konto w Teams, np. na kont...

Tworzenie zespołu klasowego i wybór jego rodzaju
Tworzenie zespołu klasowego i wybór jego rodzaju

Film prezentuje, jak założyć zespół klasowy, opisuje też typ...

Dodawanie i usuwanie uczniów i nauczycieli w zespołach klasowych
Dodawanie i usuwanie uczniów i nauczycieli w zespołach klasowych

Z filmu dowiesz się jak w utworzonym wcześniej zespole klaso...

Dołączanie do zespołu po wpisaniu kodu zespołu
Dołączanie do zespołu po wpisaniu kodu zespołu

Film opisuje w jaki sposób dołączyć do zespołu klasowego za...

Zmiana ikony zespołu
Zmiana ikony zespołu

Z filmu dowiesz się, jak zmienić ikonę dla zespołu klasowego...

Zmian uprawnień użytkowników w zespole klasowym
Zmian uprawnień użytkowników w zespole klasowym

Film opisuje, jak zmienić uprawnienia uczestników zespołu kl...

Ustawienia wzmianek w zespole
Ustawienia wzmianek w zespole

Wzmianka w konwersacji to sposób na przyciągnięci czyjejś uw...

Włączenie i wyłącznie kodu dostępu do zespołu
Włączenie i wyłącznie kodu dostępu do zespołu

Kod dostępu do zespołu klasowego stosujemy wtedy, kiedy chce...

Blokowanie używania animowanych grafik
Blokowanie używania animowanych grafik

Jeżeli chcesz wyłączyć używanie przez uczniów w czatach w ze...

Zmiana ustawień tagów w zespole
Zmiana ustawień tagów w zespole

Tagi to tak zwane znaczniki, dzięki nim możesz opisywać osob...

Dodawanie kanałów standardowych w zespole klasowym
Dodawanie kanałów standardowych w zespole klasowym

Kanał w zespole klasowym to doskonały sposób, aby wyodrębnić...

Dodawanie kanałów prywatnych
Dodawanie kanałów prywatnych

Kanał w zespole klasowym to doskonały sposób, aby wyodrębnić...

Blokada wiadomości od uczniów
Blokada wiadomości od uczniów

Jeżeli chcemy aby w kanale ogólnym zespołu klasowego pojawia...

Zmian powiadomień z kanału ogólnego
Zmian powiadomień z kanału ogólnego

Powiadomienia kanału to nic innego jak informacje o nowych w...

Zmiana powiadomień kanał standardowy
Zmiana powiadomień kanał standardowy

Powiadomienia kanału to nic innego jak informacje o nowych w...

Ukrywanie i odkrywanie kanału
Ukrywanie i odkrywanie kanału

Jeżeli zespół klasowy posiada dodatkowe kanały, których nie...

Ograniczenie wpisów w kanałach standardowych dla uczniów
Ograniczenie wpisów w kanałach standardowych dla uczniów

Możemy blokować lub ograniczać wpisywanie wiadomości przez u...

Ustalanie moderatorów kanału
Ustalanie moderatorów kanału

Moderator w kanale standardowym to osoba, która ma możliwość...

Zmian nazwy kanału
Zmian nazwy kanału

Jeżeli zaistnieje konieczność, istnieje możliwość zmiany naz...

Usuwanie kanału
Usuwanie kanału

W zespole klasowym możemy usuwać kanały które zostały w nim...

Dodawanie i usuwanie uczniów w kanale prywatnym
Dodawanie i usuwanie uczniów w kanale prywatnym

Jeżeli pojawi się konieczność możemy w dowolnej chwili w kan...

Ograniczenie wpisywania wiadomości przez uczniów w kanale prywatnym.
Ograniczenie wpisywania wiadomości przez uczniów w kanale prywatnym.

W tej lekcji dowiesz się w jaki sposób można ograniczyć uczn...

Usuwanie i przywracanie zespołu klasowego
Usuwanie i przywracanie zespołu klasowego

Film opisuje w jaki sposób można usunąć i przywrócić zespół...

Opuszczanie zespołu klasowego
Opuszczanie zespołu klasowego

Z filmu dowiesz się jak można opuścić zespół klasowy. Mogą t...

Usuwanie nauczycieli z zespołu klasowego
Usuwanie nauczycieli z zespołu klasowego

Z filmu dowiesz się jak usunąć nauczyciela z zespołu klasowe...

Usuwanie uczniów z zespołu klasowego
Usuwanie uczniów z zespołu klasowego

W filmie dowiesz się w jaki sposób usunąć z zespołu klasoweg...

Wyciszenie czyli blokowanie  możliwości odpowiadania w konwersacjach uczniom
Wyciszenie czyli blokowanie możliwości odpowiadania w konwersacjach uczniom

Z tego filmu dowiesz się w jaki sposób włączyć wyciszenie dl...

Zmiana widoku zespołów klasowych – siatka, lista
Zmiana widoku zespołów klasowych – siatka, lista

W tym filmie dowiesz się jak zmienić widok, czyli układ zesp...

Nowa konwersacja, odpowiadanie w konwersacji
Nowa konwersacja, odpowiadanie w konwersacji

W tym filmie dowiesz się jak utworzyć nową konwersację zakła...

Formatowanie tekstu
Formatowanie tekstu

W tym filmie dowiesz się, jak zmienić format wpisywanego tek...

Dodawanie załączników
Dodawanie załączników

W tym filmie dowiesz się w jak dodać do konwersacji załączni...

Dodawanie filmów z YouTuba bezpośrednio na czacie
Dodawanie filmów z YouTuba bezpośrednio na czacie

W tym filmie dowiesz się, jak dodawać filmy z YouTube do bie...

Tworzenie szybkiej ankiety na czacie - FORMS
Tworzenie szybkiej ankiety na czacie - FORMS

W tym filmie dowiesz się jak podczas rozmowy w czacie wprowa...

Dodawanie pochwały na czacie
Dodawanie pochwały na czacie

Z tego filmu dowiesz się jak wręczać uczniom tzw. pochwały....

Dodawanie emotikonek bezpośrednie do wybranej odpowiedzi na czacie
Dodawanie emotikonek bezpośrednie do wybranej odpowiedzi na czacie

Z tego filmu dowiesz się jak w konwersacji wstawić emotinkę....

Pobieranie plików i folderów
Pobieranie plików i folderów

W tej części dowiadujemy się jak pobrać z Teams (w wersji na...

Tworzenie folderów i nowych dokumentów Office
Tworzenie folderów i nowych dokumentów Office

Film opisuje w jaki sposób można tworzyć w Teams nowe folder...

Otwieranie dokumentów Office w Teams
Otwieranie dokumentów Office w Teams

W tej części dowiesz się, w jaki sposób otwierać w Teams dok...

Przekazywanie plików
Przekazywanie plików

W tej części sprawdzamy jak przekazać czyli przesłać dokumen...

Przekazywanie folderów i podfolderów
Przekazywanie folderów i podfolderów

Ta część pokazuje jak w szybki sposób przekazać do Teams cał...

Wspólna praca na pliku
Wspólna praca na pliku

W tej lekcji dowiesz się jak pracować grupowo w jednym dokum...

chevron_right
message

Masz pytanie?

Polityka cookies

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu
do plików cookies w Twojej przeglądarce.

keyboard_arrow_up