MS Teams - LEKCJA ONLINE

W tej części przedstawiono wszystkie tematy związane z zaplanowaniem i przeprowadzeniem lekcji on-line, a więc jak zaplanować lekcję, jak zaprosić klasę lub osoby spoza klasy na lekcję, jak uniemożliwić uczniom: wyciszanie innych, włączania nagrywania lekcji, rozpoczynania lekcji bez nauczyciela, wyrzucanie innych z lekcji. W tej części dowiesz się też jak rozpocząć i zakończyć lekcję on-linę, jak sprawdzić na niej obecność i zmienić inne ustawienia lekcji on-line.
video_library Ilość lekcji: 28
access_time Czas: 37 min

Lekcja 1

Planowanie spotkania bezpośrednio z opcji czatu

access_time Czas lekcji: 3 min
Z tego filmu dowiesz się jak zaplanować lekcję on-line bezpośrednio z kanału. Ta metoda planowania lekcji on-line jest bardzo podobna do tej w kalendarzu. Jednak, jeśli wybierzesz tę metodę, zaproszeni zostaną automatycznie wszyscy uczestnicy kanału (zespołu klasowego), w którym planujemy spotkanie. Nie zaplanujemy takiego spotkania dla kanału prywatnego.

Lekcja 2

Rozpoczęcie lekcji na żywo bezpośrednio z czatu

access_time Czas lekcji: 1 min
Z tego filmu dowiesz się jak rozpocząć połącznie on-line bezpośrednio z konwersacji. Spotkanie on-line możesz rozpocząć bezpośrednio z kanału, w którym się znajdujesz, zarówno ogólnym, standardowym lub prywatnym. Wystarczy ze wybierzesz koninę spotkania wideo (ikon kamery) pod konwersacją lub w dowolnej zakładce (np. pliki, oceny, prace, itp.) wybierzesz przycisk Rozpocznij spotkanie w górnym prawym narożniku okna. Po jego wybraniu wprowadź nazwę spotkani i dołącz od niego. Spotkanie będzie widoczne w konwersacji w zakładce Wpisy i mogą do niego dołączyć wszyscy uczestnicy kanału. Takie sposób połączenia traktuj jako spotkanie "na szybko". Jeżeli planujesz lekcję on-line, zaplanuj ją w kalendarzu, dzięki temu każdy uczestnik spotkania będzie je widział w kalendarza zarówno przed jak i po spotkaniu, pozywali to też na łatwy przegląd historii takich spotkań.

Lekcja 3

Planowanie spotkania w kalendarzu

access_time Czas lekcji: 4 min
W tej części sprawdzamy jak właściwie zaplanować spotkanie w Teams. Planować będziemy pojedyncze oraz seryjne spotkania w taki sposób, aby odbyły się w wyznaczonych ramach czasowych. Jest to najlepszy sposób na organizację spotkań, klasowych i nie tylko. Pamiętaj, że zaplanowanie spotykań pozwala Ci na przeglądanie ich historii, są widoczne dla wszystkich zaproszonych w ich kalendarzach, dodatkowo takie spotkania przypominają się przed ich rozpoczęciem.

Lekcja 4

Edytowanie spotkania

access_time Czas lekcji: 1 min
W lekcji dowiesz się w jaki sposób edytować i zmieniać zaplanowane spotkanie.

Lekcja 5

Anulowanie spotkania

access_time Czas lekcji: 1 min
Z lekcji dowiadujemy się jak anulować zaplanowane wcześniej w kalendarzu spotkanie - zarówno wybrane pojedyncze spotkanie lub całą zaplanowaną serię spotkań.

Lekcja 6

Ustawienie parametrów spotkania

access_time Czas lekcji: 2 min
W tej części będziemy zmieniać parametry zaplanowanego spotkania. Dowiemy się jak ograniczyć uczniom "przeszkadzanie" w lekcji, jak ustawić spotkanie w taki sposób, aby uczniowie nie mogli rozpocząć lekcji samodzielnie.

Lekcja 7

Szybkie spotkania bez planowania

access_time Czas lekcji: 0 min
W tej części dowiadujemy się jak rozpocząć szybie spotkanie on-line bez planowania go w kalendarzu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli chcemy rozpocząć błyskawiczne połączenie on-line.

Lekcja 8

Rozpoczęcie, dołączania do spotkania

access_time Czas lekcji: 1 min
Lekcja pokazuje w jaki sposób dołączyć do spotkania on-line, jak ustawić wstępne parametry spotkania przed dołączeniem do niego, np. jak włączyć lub wyłączyć przed spotkaniem kamerę i mikrofon.

Lekcja 9

Włączenie i wyłączenie własnej kamery i mikrofonu

access_time Czas lekcji: 0 min
W lekcji sprawdzamy jak włączać i wyłączać własny mikrofon i kamerę podczas spotkania.

Lekcja 10

Wyłączanie mikrofonu uczestnikom spotkania

access_time Czas lekcji: 0 min
W tej części sprawdzamy jak wyłączać mikrofon uczniom podczas połączenia. Pamiętaj, że nie masz możliwość samodzielnego włączenia mikrofonu innych uczestników spotkania.

Lekcja 11

Blokowanie możliwości wyłączania wyciszenia

access_time Czas lekcji: 1 min
Lekcja pokazuje w jaki sposób zablokować uczniom możliwość samodzielnego włączania mikrofonu.

Lekcja 12

Lista uczestników spotkania

access_time Czas lekcji: 1 min
Lekcja pokazuje w jaki sposób przeglądać listę uczestników spotkania.

Lekcja 13

Usuwanie uczniów ze spotkania

access_time Czas lekcji: 0 min
Film pokazuje jak usunąć uczestnika ze spotkania.

Lekcja 14

Sprawdzanie obecności

access_time Czas lekcji: 0 min
Z filmu dowiesz się jak sprawdzić obecność na spotkaniu on-line. Pamiętaj, że lista obecności jest generowana automatycznie po zakończeniu spotkania, możesz ja pobrać z czatu spotkania. Lista jest widoczna jedynie dla organizatora spotkania.

Lekcja 15

Wpuszczanie uczniów na spotkanie z poczekalni

access_time Czas lekcji: 0 min
Z lekcji dowiesz się, w jaki sposób wpuścić uczniów z poczekalni na lekcję. Poczekalnia jest aktywna w parametrach spotkania podczas jego planowania w kalendarzu. Aby ja włączyć, ustaw opcję "Kto może pominąć poczekalnię" na "Tylko ja".

Lekcja 16

Umożliwienie uczniowi prezentowania pulpitu

access_time Czas lekcji: 1 min
Z lekcji dowiesz się, jak umożliwić uczniom prezentowania innym własnego ekranu.

Lekcja 17

Szybka zmiana parametrów spotkania podczas spotkania

access_time Czas lekcji: 1 min
Dzięki tej lekcji dowiesz się, jak podczas spotkania szybko zmieniać parametry spotkania, np. umożliwić uczniom włączania mikrofonu, umożliwić im prezentację pulpitu.

Lekcja 18

Przekazywanie kontroli swojego ekranu wybranemu uczniowi

access_time Czas lekcji: 0 min
Z tej lekcji dowiesz się jak przekazać kontrolę własnego pulpitu uczniom i umożliwić im wykonanie zadań na twoim komputerze.

Lekcja 19

Udostepnienie pulpitu i programów

access_time Czas lekcji: 0 min
Z lekcji dowiesz się jak podczas spotkania pokazać uczniom swój pulpit lub wybrany program w taki sposób, aby słyszeli dźwięki z Twojego komputera.

Lekcja 20

Używanie czatu podczas połączenia on-line

access_time Czas lekcji: 0 min
Lekcja pokazuje jak używać podczas połączenia on-line funkcji czatowania, jak się w nim komunikować i przekazywać za jego pomocą pliki.

Lekcja 21

Podniesienie ręki

access_time Czas lekcji: 0 min
Poznajemy funkcję zgłaszania się uczniów do odpowiedzi poprzez użycie funkcji podniesienia ręki. Po podniesieniu ręki, uczniowie są ustawieni na liście uczestników spotkania wg kolejności zgłaszania się.

Lekcja 22

Zmiana galerii

access_time Czas lekcji: 0 min
Sprawdzamy jak zmienić podgląd wideo uczestników spotkania. Możliwe jest używania widoku 3x3, 7x7 lub widok auli w którym wszyscy siedzą w fotelach. Warto pamiętać, że użycie różnych widoków galerii może być ograniczone ze względu na ilość uczestników lub możliwości komputera.

Lekcja 23

Rozpoczęcie i zakończenie nagrywania spotkania

access_time Czas lekcji: 1 min
Lekcja pokazuje w jaki sposób rozpocząć i zakończyć nagrywania lekcji on-line. Jeżeli chcesz zablokować tą funkcję dla uczniów, sprawdź jak to zrobić w lekcji poświęconej zmianie parametrów spotkania lub lekcji opisującej jak szybko zmienić parametry spotkania podczas jego trwania.

Lekcja 24

Pobieranie nagranego spotkania

access_time Czas lekcji: 0 min
W lekcji dowiadujemy się jak wyszukać i pobrać nagranie z zakończonego spotkania on-line.

Lekcja 25

Opuszczeni i zakańczanie spotkania.

access_time Czas lekcji: 0 min
Z filmu dowiesz się w jaki sposób opuścić spotkanie, w takim przypadku spotkanie dla pozostałych uczestników nadal trwa, lub je zakończyć, w takim przypadku spotkanie jest zakończone dla wszystkich jego uczestników. Pamiętaj, że spotkanie może zakończyć jedynie osoba które je organizuje.

Lekcja 26

Tworzenie pokoi i Podział uczniów na pokoje - automatycznie i ręcznie

access_time Czas lekcji: 2 min
Film pokazuje w jaki sposób tworzyć pokoje pracy grupowej, do których będą przypisami uczniowie.

Lekcja 27

Przechodzenie między pokojami

access_time Czas lekcji: 2 min
Z filmu dowiesz się w jaki sposób przechodzić między pokojami i uczestniczyć w spotkaniu w tym pokoju. Pamiętaj, że jednocześnie możesz przebywać tylko w jednym pokoju.

Lekcja 28

Zamykanie pokoi

access_time Czas lekcji: 2 min
Film pokazuje jak połączyć uczniów w głównym spotkaniu i zamknąć utworzone wcześniej pokoje.
close

Lekcja dobiegła końca

Podziel sie naszyn kursem z przyjaciółmi!


chevron_left
Planowanie spotkania bezpośrednio z opcji czatu
Planowanie spotkania bezpośrednio z opcji czatu

Z tego filmu dowiesz się jak zaplanować lekcję on-line bezpo...

Rozpoczęcie lekcji na żywo bezpośrednio z czatu
Rozpoczęcie lekcji na żywo bezpośrednio z czatu

Z tego filmu dowiesz się jak rozpocząć połącznie on-line bez...

Planowanie spotkania w kalendarzu
Planowanie spotkania w kalendarzu

W tej części sprawdzamy jak właściwie zaplanować spotkanie w...

Edytowanie spotkania
Edytowanie spotkania

W lekcji dowiesz się w jaki sposób edytować i zmieniać zapla...

Anulowanie spotkania
Anulowanie spotkania

Z lekcji dowiadujemy się jak anulować zaplanowane wcześniej...

Ustawienie parametrów spotkania
Ustawienie parametrów spotkania

W tej części będziemy zmieniać parametry zaplanowanego spotk...

Szybkie spotkania bez planowania
Szybkie spotkania bez planowania

W tej części dowiadujemy się jak rozpocząć szybie spotkanie...

Rozpoczęcie, dołączania do spotkania
Rozpoczęcie, dołączania do spotkania

Lekcja pokazuje w jaki sposób dołączyć do spotkania on-line,...

Włączenie i wyłączenie własnej kamery i mikrofonu
Włączenie i wyłączenie własnej kamery i mikrofonu

W lekcji sprawdzamy jak włączać i wyłączać własny mikrofon i...

Wyłączanie mikrofonu uczestnikom spotkania
Wyłączanie mikrofonu uczestnikom spotkania

W tej części sprawdzamy jak wyłączać mikrofon uczniom podcza...

Blokowanie możliwości wyłączania wyciszenia
Blokowanie możliwości wyłączania wyciszenia

Lekcja pokazuje w jaki sposób zablokować uczniom możliwość s...

Lista uczestników spotkania
Lista uczestników spotkania

Lekcja pokazuje w jaki sposób przeglądać listę uczestników s...

Usuwanie uczniów ze spotkania
Usuwanie uczniów ze spotkania

Film pokazuje jak usunąć uczestnika ze spotkania.

Sprawdzanie obecności
Sprawdzanie obecności

Z filmu dowiesz się jak sprawdzić obecność na spotkaniu on-l...

Wpuszczanie uczniów na spotkanie z poczekalni
Wpuszczanie uczniów na spotkanie z poczekalni

Z lekcji dowiesz się, w jaki sposób wpuścić uczniów z poczek...

Umożliwienie uczniowi prezentowania pulpitu
Umożliwienie uczniowi prezentowania pulpitu

Z lekcji dowiesz się, jak umożliwić uczniom prezentowania in...

Szybka zmiana parametrów spotkania podczas spotkania
Szybka zmiana parametrów spotkania podczas spotkania

Dzięki tej lekcji dowiesz się, jak podczas spotkania szybko...

Przekazywanie kontroli swojego ekranu wybranemu uczniowi
Przekazywanie kontroli swojego ekranu wybranemu uczniowi

Z tej lekcji dowiesz się jak przekazać kontrolę własnego pul...

Udostepnienie pulpitu i programów
Udostepnienie pulpitu i programów

Z lekcji dowiesz się jak podczas spotkania pokazać uczniom s...

Używanie czatu podczas połączenia on-line
Używanie czatu podczas połączenia on-line

Lekcja pokazuje jak używać podczas połączenia on-line funkcj...

Podniesienie ręki
Podniesienie ręki

Poznajemy funkcję zgłaszania się uczniów do odpowiedzi poprz...

Zmiana galerii
Zmiana galerii

Sprawdzamy jak zmienić podgląd wideo uczestników spotkania....

Rozpoczęcie i zakończenie nagrywania spotkania
Rozpoczęcie i zakończenie nagrywania spotkania

Lekcja pokazuje w jaki sposób rozpocząć i zakończyć nagrywan...

Pobieranie nagranego spotkania
Pobieranie nagranego spotkania

W lekcji dowiadujemy się jak wyszukać i pobrać nagranie z za...

Opuszczeni i zakańczanie spotkania.
Opuszczeni i zakańczanie spotkania.

Z filmu dowiesz się w jaki sposób opuścić spotkanie, w takim...

Tworzenie pokoi i Podział uczniów na pokoje - automatycznie i ręcznie
Tworzenie pokoi i Podział uczniów na pokoje - automatycznie i ręcznie

Film pokazuje w jaki sposób tworzyć pokoje pracy grupowej, d...

Przechodzenie między pokojami
Przechodzenie między pokojami

Z filmu dowiesz się w jaki sposób przechodzić między pokojam...

Zamykanie pokoi
Zamykanie pokoi

Film pokazuje jak połączyć uczniów w głównym spotkaniu i zam...

chevron_right
message

Masz pytanie?

Polityka cookies

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu
do plików cookies w Twojej przeglądarce.

keyboard_arrow_up